Klottersanering

Telefon: 0735-17 87 78

ANLÄGGNING

 

Telefon: 0736-55 55 78

SANERING

Klottersanering Stockholm
Klotterborttagning före - efter
Anläggning
Marksanering
Anläggning
gräv5
Anläggning
Stenläggning


KlottersaneringVi på CW Entreprenad sanerar snabbt och effektivt bort nedklottrad vägg.

 

Klottersanering kräver mycket arbetstid, och innebär därmed onödiga utgifter för kommuner, företag, organisationer och enskilda privatpersoner.

 

Svenska kommunförbundet uppskattar att det läggs ned i storleksordningen en halv miljard kronor årligen på att sanera och reparera nedklottrad egendom i Sverige, därför är det viktigt att klottret saneras bort så snart som möjligt.

 

 Forskning visar att klotter resulterar i mer klotter. I vårt samhälle ingjuter klotter en känsla av rädsla och osäkerhet där vi borde känna oss trygga.

 

När vi utför klotterborttagning använder vi oss av fullt utrustade, miljövänliga bilar, och vid själva klottersaneringen använder vi bara miljövänliga kemikalier. Dessutom erbjuder vi också att applicera ett skyddande lager på den rengjorda väggen, vilket gör det enklare att avlägsna framtida klotter.


 

Klotter på bil

 

Vi hjälper dig snabbt att sanera bort klottret på din bil.


Att upprätthålla en bra image är självklart väldigt viktigt, därför vet vi på CW Entreprenad att du önskar att få bort klottret så snart som möjligt.


Före

Efter

Kontaktinformation

0736555578